Termeni și condiții
Ofertă publică (contract pentru furnizarea de servicii de învățare la distanță pentru programare, modelare 3D și circuite electrice) din data de 01 mai 2020.

Datele companiei Logic Playlab S.R.L. (denumită în continuare Școala) – Cod Unic de Înregistrare 42090254, Nr. Reg. Com J23/74/2020, sediul social Str. 8 Martie, Nr. 9A, Mogoșoaia, Ilfov, Romania - sunt publicate în prezentul Acord pentru furnizarea de servicii de învățare la distanță pentru programare, modelare 3D și circuite electrice (denumite în continuare „Servicii" sau „Serviciu").

Prezentul Acord este o ofertă publică (Ofertă) adresată oricărei persoane care accesează resursa de internet https://club.robbo.world/bucharest (denumită în continuare „Site") și serviciile furnizate prin intermediul Site-ului (denumit în continuare „Utilizator").1. Acceptarea și obiectul Acordului1.1. Utilizarea Serviciului de către Utilizator este reglementată prin prezentul Acord, care este un acord legal obligatoriu între Utilizator și Școală. Obiectul prezentului Acord este utilizarea de către Utilizator a Site-ului și furnizarea de Servicii către Utilizator pentru efectuarea de cursuri la distanță în programare, modelare 3D și circuite electrice. Școala desfășoară cursuri la distanță de programare, modelare 3D și circuite electrice, cu condiția ca acestea să fie plătite de Utilizator.1.2. Prevederile prezentului Acord, precum și alte reguli, condiții și cerințe publicate pe Site determină procedura de utilizare a Site-ului și Serviciilor, precum și drepturile și obligațiile Utilizatorului și ale Școlii. Toate aceste reguli, condiții și cerințe sunt considerate a fi incluse în prezentul Acord prin referință și fac parte integrantă a acestuia.1.3. Atunci când Utilizatorul plătește pentru serviciul oferit pe Site și / sau folosind serviciul sau funcțiile sale individuale, se consideră că acesta a acceptat integral acest Acord, fără nicio rezervare sau excepție (acceptarea Utilizatorului). Dacă Utilizatorul nu este de acord cu oricare dintre prevederile prezentului Acord, acesta nu are dreptul să utilizeze Serviciul.1.4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul în care Utilizatorul își exprimă consimțământul legat de termenii săi, în modul prevăzut de clauza 1.3 din Acord. După intrarea sa în vigoare, Acordul poate fi modificat de către Școală fără nicio notificare specială, noua versiune a Acordului intră în vigoare din momentul publicării pe Site și este valabilă din momentul publicării acesteia.2. Drepturile și obligațiile părților2.1. Școala se angajează să:2.1.1. La momentul stabilit de părți să furnizeze servicii Utilizatorului în mod corespunzător, în conformitate cu termenii prezentului Acord.2.1.2. Nu dezvăluie informații confidențiale și date furnizate de Utilizator în legătură cu executarea prezentului Acord (cu excepția informațiilor cu caracter public sau a informațiilor furnizate de Utilizator la înregistrarea pe Site) oricărei părți terțe fără acordul prealabil al Utilizatorului.2.2. Școala are dreptul să:2.2.1. Utilizeze serviciile oricărei persoane fizice și/sau juridice pentru a îndeplini în timp util și la înaltă calitate obligațiile care decurg din Acord.2.2.2. Ceară de la Utilizator plata în timp util a costului Serviciilor în conformitate cu condițiile prezentului Acord.2.2.3. Înregistreze lecții audio-video pentru a controla calitatea actului educativ.2.2.4. Utilizeze adresa de e-mail, numărul de telefon, datele de conectare Skype și alte date pe care le-a furnizat Utilizatorul la înregistrarea pe Site pentru a trimite materiale informative și de publicitate către Utilizator, inclusiv în scopul de a informa Utilizatorul despre activitățile Școlii și despre evoluția prezentului Acord. Înregistrându-se pe Site și / sau folosind serviciile Școlii, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către Școală sau de către terți angajați de Școală în scopul îndeplinirii condițiilor prezentului Acord.2.2.5. Refuze Utilizatorului furnizarea și extinderea serviciilor fără a explica motivele refuzului.2.3. Utilizatorul este de accord să:2.3.1. Furnizeze Școlii toate informațiile și datele solicitate pe Site sau direct de către Școală, necesare pentru furnizarea de Servicii.2.3.2. Nu dezvăluie informații confidențiale și alte date furnizate de Școală în legătură cu executarea prezentului Acord, nu dezvăluie informații (altele decât informații de natură publică) nici unei părți terțe fără acordul prealabil scris al Şcolii.2.4. Utilizatorul are dreptul să:2.4.1. Solicite ca Școala să își îndeplinească obligațiile în temeiul prezentului Acord la timp și cu o calitate adecvată, cu excepția cazului în care se prevede altfel în termenii prezentului Acord. O lecție este considerată a fi susținută corect dacă, în termen de 1 (o) oră din momentul susținerii, Utilizatorul nu informează Școala despre existența unei revendicări cu privire la calendarul și calitatea lecției.2.4.2. Trimită o cerere pentru un profesor înlocuitor care să includă un motiv justificat în acest sens. În acest caz, Școala are dreptul de a decide înlocuirea profesorului în termen de 48 de ore de la data primirii cererii.3. Reprogramarea cursurilor și neprezentarea la cursuri3.1. În cazul reprogramării sau anulării cursurilor de către Utilizator, Școala va furniza o înregistrare din lecție sau toate materialele teoretice necesare pentru recuperare.3.2. Profesorul are dreptul să reprogrameze orele (în caz de boală și din alte motive justificate), anunțând Utilizatorul cu cel puțin 24 de ore înainte. Școala are dreptul să ia în considerare solicitarea Utilizatorului de a schimba profesorul dacă profesorul, conform Utilizatorului, reprogramează prea des cursurile.3.3. Dacă Utilizatorul nu este disponibil pentru apelul profesorului la ora stabilită pentru lecție, profesorul repetă încercările de a contacta Utilizatorul (de cel puțin trei ori). În același timp, ora de început a lecției este considerată a fi ora de început stabilită în programul lecției. Dacă nu este posibil ca Școala sa contacteze Utilizatorul, lecția se consideră susținută și este plătită în valoare de 100%.3.4. Dacă la ora stabilită pentru începerea cursurilor (plus 5 (cinci) minute), Utilizatorul nu intră în contact cu profesorul, este obligat să contacteze imediat Școala, în modul prevăzut la punctul 5 din prezentul Acord. Lecțiile care nu au avut loc din vina profesorului sunt transferate integral într-un alt timp convenabil pentru Utilizator.3.5. Școala nu este responsabilă pentru imposibilitatea sau furnizarea slab calitativă a serviciului din cauza lipsei de software/hardware sau a problemelor tehnice cu Internetul.3.5.1. Cerințe tehnice minime:

• Sistem de operare: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11;

• Ultima versiune a browser-ului de internet Google Chrome cu actualizarea automată inclusă;

• RAM: de la 2 GB sau mai mare

• Procesor: dual core de la 1,8 GHz;

• Prezența unui microfon;

• Internet - conexiune de la 1 Mbps.3.5.2. Specificații recomandate

• Sistem de operare: Windows 8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.10, 10.11;

• Ultima versiune a browser-ului de internet Google Chrome cu actualizarea automată inclusă;

• RAM: de la 4 GB sau mai mare;

• Procesor: dual core de la 2,2 GHz;

• Un microfon și o cameră video;

• Internet - între 3 și 5 Mbps3.5.3. Pregătirea locului de studiuÎnchideți toate programele care pot ocupa o mare parte a canalului de internet (cum ar fi partajarea de fișiere);Pentru a se desfășura lecția, Utilizatorul trebuie să ofere acces la microfon și camera video pe dispozitivul său tehnic.4. Suspendarea cursurilor. Refuzul de a continua cursurile4.1. Utilizatorul poate suspenda furnizarea de servicii pentru învățarea programării, modelării 3D și proiectării circuitelor electrice.4.2. Utilizatorul se angajează să informeze Școala despre data exactă:

• ultima participare înainte de suspendare;

• prima lecție după suspendare.4.3. Școala are dreptul de a suspenda furnizarea de servicii din proprie inițiativă în perioada sărbătorilor legale în țara Utilizatorului sau a locației Școlii, înștiințând în prealabil Utilizatorul prin trimiterea de mesaje prin e-mail sau notificarea Utilizatorului prin telefon.4.4. Școala are dreptul să înlocuiască profesorul dacă există motive întemeiate (handicap temporar, vacanță, alte circumstanțe). Școala informează Utilizatorul despre înlocuirea profesorului prin e-mail sau prin telefon. Dacă Utilizatorul refuză să studieze cu un alt profesor, acesta are dreptul să suspende furnizarea de cursuri în modul prevăzut de prezentul Acord.5. Procedura de notificare5.1. Metode de notificare a reprogramării sau anulării cursurilor:5.1.1. Trimiterea unui e-mail către profesor sau Utilizator, în funcție de cine reprogramează sau anulează lecția;5.1.2. Un mesaj despre reprogramarea / anularea lecției către managerul Școlii prin numărul de telefon indicat pe Site;5.2. Mesajele telefonice despre reprogramarea / anularea cursurilor sunt acceptate numai în timpul programului de lucru. Mesajele despre reprogramarea / anularea cursurilor trimise în alte momente sunt considerate neacceptate.5.3. Pentru a raporta o creștere a numărului de cursuri, o modificare a duratei cursurilor, o schimbare a profesorului sau suspendarea cursurilor, Utilizatorul trebuie să scrie un e-mail către reprezentantul școlii la următoarea adresă de e-mail: bucharest@robbo.world sau să efectueze un apel telefonic la 0723496766.6. Costul serviciilor și procedura de plată6.1. Costul serviciilor Școlii și posibilele metode de plată sunt publicate de către Școală pe Site.6.2. Utilizatorul plătește serviciile Școlii cu o plată de 100% în avans. Dacă Utilizatorul are o singură lecție plătită, acesta este obligat să plătească pentru următoarele până la începerea acestora. În cazul în care Utilizatorul nu respectă procedura de plată a cursurilor, Școala are dreptul să anuleze programul de lecții al Utilizatorului, având dreptul să rezerve cursuri în intervalul respectiv pentru alți Utilizatori.6.3. Școala poate modifica unilateral costul serviciilor prin publicarea informațiilor pe Site. În același timp, costul cursurilor plătite anterior de Utilizator nu poate fi modificat.6.4. Data plății este data primirii fondurilor în contul bancar al Școlii sau conturile terților îndreptățiți să strângă fonduri primite în favoarea școlii.6.5. Utilizatorul plătește în mod independent serviciile aferente ale terților (inclusiv serviciile de comunicare, Internetul etc.) necesare pentru a primi serviciile Școlii.6.6. Școala nu prelucrează datele personale ale plătitorilor furnizațe pentru plata prin Centrul de procesare. Școala nu stochează datele cardului bancar plătitor pe resursele sale, inclusiv serverele, tehnologiile cloud etc.6. 7 Pentru a selecta plata pentru Servicii folosind un card bancar, pe pagina corespunzătoare, faceți clic pe butonul „Cumpărați" sau „Plătiți cu cardul bancar". Plata se face prin Twispay folosind cardurile bancare ale următoarelor sisteme de plată:

• VISA International;

• Mastercard Worldwide.7. Responsabilitatea părților7.1. Răspunderea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul Acord este determinată în conformitate cu legislația țării în care se află Școala. Responsabilitatea Școlii pentru anularea unei lecții se limitează la returnarea fondurilor plătite anterior de Utilizator pentru lecția anulată sau reprogramarea lecției anulate într-o altă dată.7.2. Dacă Utilizatorul primește cursuri suplimentare ca bonus sau încurajare pentru Utilizator, Utilizatorul nu are dreptul să ceară compensații bănești pentru astfel de cursuri în cazul în care nu sunt susținute din orice motiv sau dacă Utilizatorul refuză să primească astfel de cursuri suplimentare.7.3. Dacă Utilizatorul nu și-a folosit certificatul cadou pentru orele școlare la data specificată într-un astfel de certificat, Serviciile pentru desfășurarea cursurilor pe baza unui astfel de certificat sunt considerate a fi furnizate în mod corespunzător de către Școală.7.4. Utilizatorul are dreptul să rezilieze prezentul Acord refuzând să primească cursuri, în baza refuzului motivat transmis către Școală. În acest caz, Școala are dreptul să ia în considerare problema returnării către Utilizator a plății/plăților efectuate anterior de către Utilizator într-o sumă egală cu suma obligațiilor neîndeplinite ale Școlii, reținând costurile transferurilor bancare.7.5. Termenul de returnare a fondurilor către Utilizator în legătură cu încetarea prezentului Acord prin acordul părților sau prin inițiativa uneia dintre părți este de 30 de zile calendaristice.7.6. Pentru o rambursare, Utilizatorul este de acord să ofere Școlii următoarele:

• Număr de card și cod IBAN aferent contului bancar

• Detaliile cardului;

• Numele și numele titularului cardului.

7.7. În cazul în care după încetarea prezentului Acord, Utilizatorul decide să reia cursurile, costul cursurilor va fi determinat de tarifele în vigoare la data reînnoirii. Școala are dreptul să ia în considerare problema menținerii tarifelor pentru Utilizator care sunt valabile până la data reluării cursurilor, cu condiția ca soldul fondurilor Utilizatorului pentru lecția care nu a fost ținută datorită rezilierii Contractului să fie listate în contul bancar al Școlii.8. Alte condiții8.1. Toate cursurile se țin folosind programul Bluejeans sau analogii acestuia. Școala nu garantează Utilizatorului stăpânirea abilităților de programare, modelare 3D și circuite electrice la perfecțiune, datorită faptului că stăpânirea nivelului corespunzător depinde direct de timpul petrecut de Utilizator pentru învățare, abilitățile Utilizatorului și eforturile depuse de către Utilizator să studieze.8.2. Părțile nu sunt responsabile pentru neîndeplinirea integrală sau parțială a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Acord, dacă acest eșec a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră și anume: inundații, alte dezastre naturale, operațiuni militare, decizii ale autorităților de stat sau alte evenimente. Confirmarea adecvată a prezenței circumstanțelor de forță majoră și durata acestora pentru părți este prevăzută printr-un certificat eliberat de organele autorizate.8.3. Toate litigiile sau dezacordurile care apar între părți în temeiul prezentului Acord sau în legătură cu acesta sunt soluționate prin negocieri între ele. Partea al cărei drept este încălcat va trimite o cerere (cerere) scrisă celeilalte părți prin intermediul unei comunicări electronice. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, partea care a trimis cererea nu a primit răspuns la aceasta și, de asemenea, dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea primului răspuns la cerere, părțile nu au ajuns la niciun acord, atunci partea al cărui drept este încălcat, este îndreptățită de a-și apăra dreptul de a solicita instanței judecătorești aferente locației Școlii.8.4. Recunoașterea de către o instanță a unei dispoziții a prezentului Acord ca fiind invalidă sau neexecutabilă nu atrage nulitatea sau neexecutarea altor dispoziții ale Acordului.8.5. Școala are dreptul de a atribui drepturi și obligații în temeiul prezentului Acord terților, iar Utilizatorul își dă acordul pentru o astfel de atribuire a drepturilor și obligațiilor. Școala are, de asemenea, dreptul de a încredința terților furnizarea completă sau parțială a Serviciilor către Utilizator.