ก้าวผ่านปัญหาการติดเชื้อ COVID 19
ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทรงคุณภาพจากประเทศฟินแลนด์
สำหรับเด็กอายุ 8−14 ปี
สอนการขึ้นรูป 3 มิติ การควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะด้วย Platform การเขียนโปรแกรมด้วยภาพ(Scratch)
ทำไม ROBBO Club ถึงเหมาะกับลูกของคุณ?
ROBBO Club เป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม ที่ซึ่งเด็กสามารถที่จะเริ่มเล่นกับหุ่นยนต์ได้จากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ไปจนถึงการสร้างหุ่นยนต์ของตัวเองจากการเขียน 3D Modeling และ 3D Printing การเรียน Coding จะเริ่มจากการใช้ ROBBO Scratch ซึ่งออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ ROBBO และระบบไฟฟ้าต่างๆรวมถึงเครื่อง 3D Printer ของ ROBBO


คลาสของ ROBBO Club จะช่วยให้น้องๆมีความสนใจในวิชาหลักที่โรงเรียนมากขึ้น เพิ่มสมาธิในการเรียน การควบคุมตัวเองและความกล้าที่จะทดลองทำตามจินตนาการ
 • เสริมสร้างพัฒนาการทางตรรกะ
  ความจำและความคิดสร้างสรร
 • พัฒนาความคิดเชิงพื้นที่
  และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
 • ความรู้ทางเทคนิค
  การเรียนกับ ROBBO Club จะช่วยให้น้องๆสนใจวิชหลักที่โรงเรียนมากขึ้น
 • ทีมเวิร์ค
  พัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • สร้างปฏิสัมพันธ์
  ช่วยให้น้องๆได้เจอเพื่อนใหม่ที่มีความสนเหมือนกัน
 • ความก้าวหน้า
  ช่วยฝึกให้น้องๆตั้งเป้าหมายและหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในประเทศฟินแลนด์
เพื่ออนาคตที่สดใสของน้องๆ
ด้วยแนวทางการสอนตามหลักกระทรวงศึกษาของประเทศฟินแลนด์

เราพร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในอนาคต

สื่อการสอนที่ใช้ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะและผลิตในประเทศฟินแลนด์โดยผู้เชี่ยวชาญจากทางRobbo

ทำไมถึงควรเรียนกับ ROBBO Club?
ROBBO Club เป็นหลักสูตรเสริมสำหรับเด็กที่เน้นเรื่องการสร้างพื้นฐานที่ดีในการเขียนโปรแกรม ความเข้าใจทางโครงสร้างและวิศวกรรมพื้นฐาน ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจในการสร้างหุ่นยนต์ที่เน้นความสนุกสำหรับเด็ก
 • การเขียนโปรแกรม
  เราสอนเด็กๆให้คุ้นเคยกับตรรกะทางการเขียนโปรแกรมและอัลกอริธึมผ่านโปรแกรม ROBBO Scratch ซึ่งมีความเหมาะสมตามวัย โดยในกระบวนการสอนของ ROBBO น้องจะยังได้เรียนรู้ Ardublock, Arduino IDE, และ AppInventor ซึ่งหลังจากที่น้องมีพื้นฐานทางตรรกะที่ดีผ่านการฝึกด้วยโปรแกรมเหล่านี้ น้องก็พร้อมที่จะขยับไปเรียนภาษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยธรรมชาติ
 • การทำ 3D Modeling
  ROBBO Club ยังสอนให้น้องเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ของตัวเองผ่านการเขียนและปรินต์ต้นแบบของตัวเองผ่าน 3D Printer ซึ่งนั่นอาจจะเป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ได้จริงในอนาคตก็เป็นได้
 • โรโบติคส์
  ที่ ROBBO Club น้องๆไม่เพียบแค่ "เล่น" กับหุ่นยนต์เท่านั้น แต่น้องๆยังจะได้เรียนรู้หลักการทำงานของกลไก การออกแบบและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้น้องๆสามารถออกแบบหุ่ยนต์และสั่งการผ่านโปรแกรม opensource ได้เกือบทุกประเภท
กระบวนการสอนที่ก้าวหน้า
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ของเราเป็นระบบ "เปิด" เต็มรูปแบบ (ตรงข้ามกับอุปกรณ์ค่ายอื่น) รายละเอียดของการเชื่อมต่อรวมถึงการเขียนโปรแกรมจึงเปิดกว้างสำหรับจินตนาการเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งทำให้น้องๆที่เรียนกับ ROBBO Club สามารถพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับการเป็นวิศวะได้ในอนาคต คลาสเรียนมีส่วนผสมของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างลงตัว เหมาะสมสำหรับทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
บรรยากาศที่เปิดรับความคิดสร้างสรรค์
คลาสของ ROBBO Club เน้นความเป้นกันเองและอบบอุ่นระหว่างนักเรียนและคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กๆ น้องจะได้เรียนรู้ทั้งการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงการทำงานเป็นทีมและการให้เกียรติผู้อื่นในการทำงานเป็นทีม
ROBBO Club เป็นหนึ่งในสถาบันด้านการสอนเรื่องหุ่นยนต์ในเด็กที่มีชื่อเสียงของฟินแลนด์
หลักสูตรถูกออกแบบมาสำหรับน้องๆวัย 5-15 ปี
หนึ่งคลาสใช้เวลาเรียน 1.5 ชม
ให้น้องๆได้ใช้จินตนาการผจญภัยไปกับโลกของเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้า
สถาบัน ROBBO Club สาขาแรกอยู่ที่
ROBBO Club by DBIC

เลือกสาขาที่ใกล้บ้านท่าน
 • 5/22 ซอยบรมราชชนนี 13 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ราคาหลักสูตร
 • คลาสทดลองเรียน
 • 0 บาท
คลาสทดลองเรียน
ลงชื่อเพื่อทดลองเรียนฟรี!
มีคำถามเพิ่มเติม?
กรุณาติดต่อ 02 8845343-4
หรือ robboclubbydbic@robbo.world

2024 "Robbo" สงวนสิทธิ์
ROBBO WEBSITE USER AGREEMENT
ROBBO Privacy Policy