การเรียนออนไลน์แสนสนุก
สำหรับน้องๆอายุ7-15ปี
อยู่ไกลแค่ไหนก็เรียนได้
โรงเรียนสอนโรโบติคส์ที่แพร่หลายในต่างประเทศ

การเขียนโปรแกรม การต่อวงจรไฟฟ้า การออกแบบชิ้นงาน3มิติ
แนวทางการสอนของเราได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ทำการสอนใน18ประเทศทั่วโลก
ตัวอย่างการสอน จากRobbo Clubในประเทศญี่ปุ่น
เราจะทำให้เด็กๆสนุกสนานไปกับเราตั้งแต่บทเรียนแรก
โปรแกรมการสอน
เรามีคลาสสอนและสถาบันการสอนอยู่ใน18ประเทศทั่วโลก.
เมื่อจบจากหลักสูตรออนไลน์แล้ว สามารถเรียนต่อหลักสูตรปกติของทางสถาบันได้.
  ใน6คลาสเรียน จากการเขียนโปรแกรมScratch:
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมScratch;
  • เข้าใจคอนเซปต์ของค่าตัวแปร ลูปและคำสั่งที่มีเงื่อนไข;
  • พัฒนาระบบความคิดแบบเป็นขั้นตอน;
  • เรียนรู้คอนเซปต์ด้านคณิตศาสตร์ เช่น เลขติดลบ ระบบพิกัด และเรขาคณิต.
  นอกจากการเรียนรู้ทฤษฎีในการเขียนโปรแกรมแล้ว น้องๆจะได้สร้างเกมขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นโปรเจคเมื่อเรียนจบ.

  • ระยะเวลาการเรียน 18 ครั้ง ครั้งละ1ชม.ครึ่ง เรียนสัปดาห์ละครั้ง
  • ช่วงอายุ: 8-15ปี
  • ปกติราคา22,500บาท พิเศษตอนนี้ชำระเพียง18,000บาท
  ใน6คลาสเรียน น้องๆจะได้เรียนรู้:
  • เข้าใจองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า;
  • สามารถเลือกตัวต้านทานเพื่อใช้งานได้;
  • เข้าใจทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น(Ohm's Law);
  • เรียนรู้การใช้งานArduino BoardและSensorsต่างๆ.
  มีความสามารถในการเชื่อมต่อชิ้นส่วนและการใส่คำสั่ง เช่นการต่อแผงวงจรไฟอัตโนมัติ.
  และเราเรียนรู้ทั้งหมดนี้ได้ ทางออนไลน์!
  ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ บทเรียนจะอยู่ในรูปของโปรแกรมจำลอง.

  • ระยะเวลาการเรียน 18 ครั้ง ครั้งละ1ชม.ครึ่ง เรียนสัปดาห์ละครั้ง
  • ช่วงอายุ: 8-15ปี
  • ปกติราคา22,500บาท พิเศษตอนนี้ชำระเพียง18,000บาท
   ใน6คลาสเรียน น้องๆจะได้เรียนรู้:
   • เข้าสู่โลกการเรียนรู้งาน3มิติ;
   • ทำความเข้าใจเรื่องโมเดลแบบจำลอง การร่างแบบ การเขียนงาน;
   • เรียนรู้วิธีสร้างโมเดลที่ซับซ้อนจากรูปทรงต่างๆ;
   • สร้างชิ้นงานด้วยตัวเอง เช่น พวงกุญแจ เครื่องยิงหิน.
   น้องๆอายุ 7-11ปี จะได้เรียนรู้โลก3มิติผ่านโปรแกรมTinkercad และสำหรับอายุ12-15ปี จะได้ใช้โปรแกรมFreecadที่มีความซับซ้อนมากขึ้น.


   • ระยะเวลาการเรียน 18 ครั้ง ครั้งละ1ชม.ครึ่ง เรียนสัปดาห์ละครั้ง
   • ช่วงอายุ: 8-15ปี
   • ปกติราคา22,500บาท พิเศษตอนนี้ชำระเพียง18,000บาท
   ลงชื่อเพื่อจองทดลองเรียน
   พาลูกๆของคุณมาผจญภัยในโลกของเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
   of technology and robotics
   ประวัติคุณครูผู้สอน
   คุณครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยตรง
   คุณครูได้รับการอบรมตามหลักสูตรและมีประสบการณ์การสอน
   • 1.นายภีมณัฐ วารีเกษม
    วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
   • 2.นางสาววริศรา สมรูป
    วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ทำไมต้องเรียนกับ Robbo Club?
   ผจญภัยในโลกของเทคโนโลยี
   Robbo Club เป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม ที่ซึ่งเด็กๆจะได้เข้าถึงโลกของหุ่นยนต์ เริ่มตั้งแต่ใส่คำสั่งหุ่นยนต์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการสร้างหุ่นยนต์จริงๆด้วยตัวเองด้วยการออกแบบชิ้นงาน3มิติ
   มีวิธีการสอนที่ทันสมัย เข้าใจง่าย
   สอนด้วยโปรแกรมScratch ที่ปรับปรุงให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
   เรียนรู้ทฤษฏีทางฟิสิกส์เบื้องต้น
   ใน6บทเรียน น้องๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานขององค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า เรียนรู้วิธีการใช้ตัวต้านทานในการต่อหลอดไฟ และเรียนรู้กฎของโอห์มเบื้องต้น
   การเขียนโปรแกรม
   พวกเขาจะได้เรียนรู้การเชื่อมต่อบอร์ดArduinoเข้ากับตัวเซนเซอร์และเขียนโปรแกรม ทั้งหมดนี้น้องๆสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเลย
   ประโยชน์จากการเรียนออนไลน์
   เด็กๆมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด
   การเรียนกลุ่มเล็กๆ ทำให้เข้าถึงเด็กได้ง่าย เด็กๆสามารถแสดงผลงานของตัวเองให้เพื่อนๆดูได้
   ส่งเสริมให้เด็กๆมีความรับผิดชอบ
   ฝึกการเตรียมตัวก่อนเรียน การตรงต่อเวลา การทำตามข้อตกลงในห้องเรียน การเรียนออนไลน์ให้อิสระเด็กๆมากกว่าการเรียนปกติ ทำให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง
   สร้างสมาธิ
   การเรียนที่บ้านช่วยฝึกวินัยและความอดทนของตัวเอง
   ลดความเครียดจากการเดินทาง
   เด็กๆที่ไม่ถนัดในการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ อาจชอบและสนใจในการเรียนออนไลน์มากกว่า
   ความมีระเบียบวินัย
   การเรียนการสอนสดทำให้เด็กรู้จักอดทนไม่รบกวนผู้อื่น ฝึกการรอคอย การต่อคิวตอบหรือถามคำถาม
   ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้
   แม้ว่าต้องออกเดินทางไปที่ไหน ก็สามารถเรียนได้ เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เนตและคอมพิวเตอร์
   ลงชื่อเพื่อจองคลาสทดลอง
   ด้วยการคลิ๊กที่นี้ ท่านยินยอมให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม?
   โทร 0955852084
   Email: Bangkok_1@robbo.world
   Join our social network groups:
   Tell your friends about ROBBO club: